IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 26.1.2022

Aika: Keskiviikkona 26.1.2022 klo 10.00
Paikka: Kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 LUHANKA
Käsiteltävät asiat § 14- 18

Asia § Otsikko                                                                                                

14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
15 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
16 Esityslistan hyväksyminen                          
17 Vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta
18 Asiakirjojen arkistointi ja hävittäminen

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitse maanantaina 17.1.2022 ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla maanantaina 17.1.2022.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 28.1.2022 ja kunnan verkkosivuilla 28.1.2022 alkaen.