IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 24.1.2022

Aika: Maanantaina 24.1.2022 klo 10.00
Paikka: Kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 LUHANKA
Käsiteltävät asiat  § 10 – 13

Asia § Otsikko                                                                                                

10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
12 Esityslistan hyväksyminen                          
13 Vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitse maanantaina 10.1.2022 ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla perjantaina 14.1.2022.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 27.1.2022 ja kunnan verkkosivuilla 27.1.2022 alkaen.