IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 23.1.2022

Aika: Sunnuntaina 23.1.2022 klo 18.30
Paikka: Kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 LUHANKA
Käsiteltävät asiat § 6 – 9

Asia § Otsikko                                                                                                
6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
8 Esityslistan hyväksyminen                          
9 Ennakkoäänten laskeminen

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitse maanantaina 10.1.2022 ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla keskiviikkona 12.1.2022.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 26.1.2022 ja kunnan verkkosivuilla 26.1.2022 alkaen.