IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 21.1.2022

Aika: Perjantaina 21.1.2022 klo 19.00
Paikka: Kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 LUHANKA
Käsiteltävät asiat § 1 – 5

Asia § Otsikko                                                                                                
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
3 Esityslistan hyväksyminen                          
4 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
5 Ilmoitusasiat

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitse maanantaina 10.1.2022 ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla tiistaina 11.1.2022.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 26.1.2022 ja kunnan verkkosivuilla 26.1.2022 alkaen.