AjankohtaistaIlmoitustauluKuulutukset

Aluevaalit 2022 – Äänestys Luhangan kunnassa

Luhangan kunnan keskusvaalilautakunta ilmoittaa, että 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa äänestys Luhangan kunnassa tapahtuu seuraavasti:

Äänestyshuoneistot avataan äänestyspäivänä klo 9.00 ja suljetaan klo 20.00.

I ÄÄNESTYSALUE

Äänestyspaikka: Luhangan kylätalo
Osoite: Kotipellontie 1, 19950 LUHANKA

II ÄÄNESTYSALUE

Äänestyspaikka: Luhangan koulu
Osoite: Tammijärventie 316, 19910 TAMMIJÄRVI

Ennakkoäänestys:

Ennakkoäänestyspaikka: Luhangan kylätalo, yläkerta
Osoite: Kotipellontie 1, 19950 LUHANKA

12.-14.1.2022 klo 9.00-15.00
17.-18.1.2022 klo 9.00-15.00

Kotiäänestys:

otiäänestykseen on oikeutettu äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällainen henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jolla on kunnan kanssa omaishoitosopimus.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnan sihteerille kunnanviraston aukioloaikoina viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00 kirjallisesti, os. Luhangan kunnan keskusvaalilautakunta, Hakulintie 2, 19950 LUHANKA, tai puhelimitse 040 3479 236/Satu Suoranta.

Kotiäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen.

Ennakkoäänestyksestä laitoksissa ilmoitetaan laitoskohtaisesti erikseen.

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään tullessaan äänestämään ennakkoäänestykseen tai vaalipäivän äänestykseen.


Luhangassa 22.11.2021

LUHANGAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA