IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 27.11.2023

Aika: 27.11.2023 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 195-206

Asia § Otsikko
§ 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 197 Esityslistan hyväksyminen
§ 198 Eropyyntö luottamustehtävästä – Vuokko Kalmari-Haverinen
§ 199 Tarjoukset leimikoista
§ 200 Varhaiskasvatuspalvelujen muuttaminen ryhmäperhepäivähoidosta päiväkodiksi
§ 201 Luhangan kunnan hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2022 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024–2025
§ 202 Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja tiedonohjaussuunnitelman hyväksyminen
§ 203 Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmat vuosille 2025-2026
§ 204 Käyttötalouden toteuma 10/2023
§ 205 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 206 Muut asiat

Ilmoitusmenettely                 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 23.11.2023

Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä


Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 4.12.2023 alkaen