IlmoitustauluKuulutukset

Tekninen ja ympäristölautakunnan kokous 30.11.2023

Aika: 30.11.2023 klo.17.00 –
Paikka: Kuntala, Hakulintie 2

Käsiteltävät asiat § 62-72

§ Otsikko                                                                                                                      

62 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
63 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
64 § Esityslistan hyväksyminen                                                                                         
65 § Jätemaksumuistutus 435-402-2-504                                                                                                        
66 § Jätemaksumuistutus 435-402-4-566                                                                             
67 § Hallintopakkohakemus/Latamäen tuulivoimala                                            
68 § Lämpökeskukselta myytävän energiahinnan korottaminen                                          
69 § Poikkeaminen kiinteistölle 435-402-0004-0815                                                               
70 § Ilmoitusasiat                                                                                                                  
71 § Rakennusvalvonnan asiat                                                                                                 
72 § Muut asiat                                                                                                                                                       

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 23.11.2023

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan tekninen toimisto 5.12.2023 ja kunnan verkkosivuilla.