IlmoitustauluKuulutukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokous 15.11.2023

Aika: 15.11.2023 klo 17.30, kahvit klo 17.00
Paikka: Luhangan koulu, Tammijärventie 316, 19910 Tammijärvi
Käsiteltävät asiat § 53 – 59

Asia § Otsikko                                                                                                

53 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
54 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
55 § Esityslistan hyväksyminen                          
56 § Luhangan kunnan hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2022 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2025
57 § Sivistys- ja hyvinvointitoimelle saapunut posti
58 § Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksi antaminen sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle
59 § Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 10.11.2023 ja lähetetty kaikille sähköpostitse 9.11.2023.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 22.11.2023  ja kunnan verkkosivuilla 22.11.2023 alkaen.