IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallitus 14.3.2022

Aika: 14.3.2022 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 34-43

Asia § Otsikko:
§ 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 35 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 36 Esityslistan hyväksyminen
§ 37 Valtuuston päätösten täytäntöönpano ja päätökset 28.2.2022
§ 38 Selvitys Luhangan vesihuolto Oy:n tilanteesta
§ 39 Pakollinen varaus sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseksi
§ 40 Työterveys Laine Oy:n osakkeiden myyntiin osallistuminen
§ 41 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 42 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 43 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.3.2022
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 21.3.2022 alkaen