IlmoitustauluKuulutukset

Kuulutus: Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus, Päijänteen ympäriajo 19.-20.3.2022

Asia

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus.

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 3.3.2022 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa tilapäistä toimintaa. Asian diaarinumero HAMELY/2223/2021.

Helsingin Moottorikerho ry:lle annettu päätös koskee Päijänteen ympäriajo -nimistä enduro moottoripyöräkilpailua, joka ajetaan 19.-20.3.2022.

Kuulutuksen julkaisupäivä

3.3.2022

Päätöksen tiedoksiantopäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 10.3.2022.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös on yleisesti nähtävillä 3.3.-11.4.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi sekä asianomaisten kuntien verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 11.4.2022.

Lisätietoja

Pirjo Talvinen, puh. 0295 025 233
sähköposti: pirjo.talvinen(at)ely-keskus.fi