IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 13.10.2021

Aika: 13.10.2021 klo 15.30
Paikka: Luhangan kylätalo, Kotipellontie 1, Luhanka
Käsiteltävät asiat 47-55

Asia § Otsikko
§ 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 49 Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitus- ja palvelusopimukset ja Luhangan kunnan kanta Aster-yhteistyön jatkamiseen
§ 50 Tuuliharjun johtajan viran muuttaminen hyvinvointijohtajan viraksi
§ 51 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022
§ 52 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2022
§ 53 Maakunnallinen turvallisuussuunnitelma
§ 54 Eronpyyntö kunnanvaltuuston jäsenyydestä – Harri Hautala
§ 55 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 6.10.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 18.10.2021 ja kunnan verkkosivuilla 18.10.2021 alkaen