IlmoitustauluKuulutukset

Lupalautakunnan kokous 7.10.2021

Aika                                    7.10.2021 klo. 16.30

Paikka                                Kuntala, Hakulintie 2

Käsiteltävät asiat

§                    Otsikko                                                                                                 

1                    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                  
2                    Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen                                                    
3                    Esityslistan hyväksyminen                                                                    
4                    Poikkeaminen kiinteistölle 435-402-4-709                                        
5                    Talousarvion toteutuminen                                                                   
6                    Muut asiat                                                                                           
7                    Ilmoitusasiat                                                                                                                                                                                               

Ilmoitusmenettely               Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
30.9.2021.2021

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan tekninen toimisto 14.10.2021 ja kunnan verkkosivuilla.