IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 23.3.2021

Aika: 23.3.2021 klo 17.00
Paikka: Luhangan kylätalo, Kotipellontie 1, Luhanka
(Hybridi/sähköinen kokous – osa valtuutetuista on eri sijainnissa)
Käsiteltävät asiat: 6 – 11                           

Asia § Otsikko
6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
8 Lasten päivähoidon siirtäminen sivistystoimen alaisuuteen
9 Jätetaksa
10 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
11 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 16.3.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 26.3.2021 ja kunnan verkkosivuilla 26.3.2021 alkaen