IlmoitustauluKuulutukset

Perusturvalautakunnan kokous 25.3.2021

Aika: 25.3.2020 klo 18.30
Paikka: Luhangan kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat 8-14

Asia § Otsikko
8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
10 Esityslistan hyväksyminen
11 Perusturvan toimintakertomus vuodelta 2020
12 Perusturvan hallinnon järjestäminen
13 Perusturvan talouden toteuma vuonna 2020
14 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.3.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 1.4.2021 ja kunnan verkkosivuilla 1.4.2021 alkaen