IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 8.6.2021

Aika: 8.6.2021 klo 17.30
Paikka: Luhangan kylätalo, Kotipellontie 1, Luhanka
(Hybridi/sähköinen kokous – osa valtuutetuista on eri sijainnissa)
Käsiteltävät asiat 12-21

Asia § Otsikko
§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 14 Tilinpäätös varainhoitovuodelta 2020
§ 15  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
§ 16  Tilintarkastuksen optiovuoden käyttäminen
§ 17 Osallistuminen Leader maaseutukehityksen alueeseen ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin ohjelmakaudelle 2023-2027
§ 18 Kunnan hallinnon uudistaminen
§ 19 Entisen kirjastorakennuksen ja määräalan myyminen
§ 20 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 21 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 31.5.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 10.6.2021 ja kunnan verkkosivuilla 10.6.2021 alkaen