IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 16.6.2021

Aika: 16.6.2021 klo 9.00
Paikka: Kunnantoimisto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 61- 65

Asia § Otsikko                                                                                                
61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
62 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
63 Esityslistan hyväksyminen                          
64 Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen
65 Asiakirjojen arkistointi ja hävittäminen

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitse torstaina 3.6.2021 ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla perjantaina 4.6.2021.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 18.6.2021 ja kunnan verkkosivuilla 18.6.2021 alkaen