IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 14.6.2021

Aika: 14.6.2021 klo 10.00
Paikka: Kunnantoimisto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 57-60

Asia § Otsikko                                                                                                
57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
58 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
59 Esityslistan hyväksyminen                          
60 Vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitse torstaina 3.6.2021 ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla perjantaina 4.6.2021.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 16.6.2021 ja kunnan verkkosivuilla 16.6.2021 alkaen.