IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 13.6.2021

Aika: 13.6.2021 klo 18.30
Paikka: Kunnantoimisto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 53 – 56

Asia § Otsikko                                                                                                
53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
54 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
55 Esityslistan hyväksyminen                          
56 Ennakkoäänten laskeminen

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitse torstaina 3.6.2021 ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla perjantaina 4.6.2021.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 15.6.2021 ja kunnan verkkosivuilla 15.6.2021 alkaen.