IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 11.6.2021

Aika: 11.6.2021 klo 18.30
Paikka: Kunnantoimisto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 48 – 52

Asia § Otsikko                                                                                                

48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
50 Esityslistan hyväksyminen                          
51 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
52 Vaalipäivän asiakirjojen ja muun materiaalin toimittaminen äänestyspaikoille

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitse torstaina 3.6.2021 ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla perjantaina 4.6.2021.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 14.6.2021 ja kunnan verkkosivuilla 14.6.2021 alkaen.