IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 9.3.2023

Aika: 9.3.2023 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 14-20                           

Asia § Otsikko                                                                                                

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 15 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 16 Eronpyyntö kunnan luottamustehtävistä – Pentti Haverinen
§ 17 Eropyyntö luottamustehtävistä Markku Huuskola
§ 18 Tilapäisen valiokunnan selvitys
§ 19 Hallintosäännön päivitys
§ 20 Muut asiat      

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 28.2.2023
Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 13.3.2023 ja kunnan verkkosivuilla 13.3.2023 alkaen