IlmoitustauluKuulutukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokous 14.3.2023

Aika: 14.3.2023 klo 17.30, täytekakkukahvit klo 17.00
Paikka: Luhangan koulu, Tammijärventie 316, 19910 Tammijärvi
Käsiteltävät asiat  § 15 – 21

Asia § Otsikko                                                                                                
15 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
16 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
17 § Esityslistan hyväksyminen                          
18 § Luhangan kunnan ruokahuollon järjestäminen 1.6.2023 alkaen
19 § Sivistystoimelle saapunut posti
20 § Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksi antaminen sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle
21 § Muut asiat      

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 8.3.2023 ja lähetetty kaikille sähköpostitse 7.3.2023.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 21.3.2023  ja kunnan verkkosivuilla 21.3.2023 alkaen.