Yhdistys

Luhangan Kotiseutuyhdistys ry

Luhangan Kotiseutuyhdistyksen tarkoitus on herättää kotiseudun väestössä elävää mielenkiintoa ja harrastusta Luhangan menneisyyteen sekä kotiseudun kaikenpuoliseen kehittämiseen sekä työskennellä kotiseudulla sen arvokkaan kansanperinteen tunnetuksitekemiseksi, vaalimiseksi ja kehittämiseksi.

Yhdistys harjoittaa museotoimintaa ylläpitämällä Peltolan Mäkitupalaismuseota ja esittelemällä sitä yleisölle.

Peltolan Mäkitupalaismuseo on Luhangan Tammijärvellä sijaitseva valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen perinnekohde. Rakennukset, interiöörit sekä esineistö kertovat elämästä, jota mäkitupalaiset viettivät 1900-luvun alkuvuosikymmenille saakka.

Lisää tietoa yhdistyksestä sekä Peltolan Mäkitupalaismuseosta kotisivuilta:

https://luhangankotiseutuyhdistys.yhdistysavain.fi/

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja
Mikko Majanen
Puh. 0407157030

makitupalaismuseo@gmail.com