AjankohtaistaKorona

Luhangan kunnan tiedote koronaviruspandemian vuoksi 8.5. – Rajoitteiden vaiheittaista purkua

Julkaistu 8.5.2020

Koronatilanne elää jatkuvasti, joten edelleen on syytä pitäytyä turhasta ihmisten välisestä kanssa käymisestä ja asioinnista toisten ihmisten luona.

Varhaiskasvatus ja perusopetus

  • Perusopetuslain ja varhaiskasvatuslain mukaiseen opetukseen ja varhaiskasvatukseen palataan 14. toukokuuta alkaen hallitusti.
  • Koulukuljetuksissa siirrytään normaaliin 14.5. alkaen
  • Oppilaiden huoltajia tiedotetaan Wilman kautta tarkemmin käytänteistä.

Kirjasto

Kokoontumisrajoitukset

  • Henkilömäärärajoitusta lievennetään nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen toistaiseksi. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä. 50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi (suositukseen perustuvana toimintaohjeena) myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa.
  • Kylätalo, liikuntasali, kuntosalit ja harrastetilat pysyvät toistaiseksi kiinni. Tilannetta arvioidaan viikottain

Etätyö

  • Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi. Suositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen.
  • Luhangan kunnan virastossa jatketaan etätyöskentelyä edelleen työn luonne huomioon ottaen ja viraston ovi pysyy kiinni. Asiointi virastolla hoidetaan ennakkoon sopimalla. Tilannetta arvioidaan uudelleen viikoittain.

Yli 70-vuotiaiden fyysiset kontaktit

  • Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa. Rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ovat voimassa toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä. Esimerkiksi Tuuliharjussa on kehitetty uusia käytäntöjä turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi.

Jos jokin askarruttaa niin älä murehdi yksin. Olethan tarvittaessa yhteydessä kunnan henkilökuntaan ja seuraathan aktiivisesti viranomaisviestintää.

Lisätietoja:                                     
Tuomo Kärnä                                                             
Kunnanjohtaja                                                           
040 551 0134                                                             
tuomo.karna@luhanka.fi