Ajankohtaista

Luhangan kunta mukaan Keski-Suomen kuntien ilmastohankkeeseen

Keski-Suomen liiton vetämä Keski-Suomen kuntien ilmastohanke on saanut ympäristöministeriön avustusta ja alkaa 1.9.2019.

Hanke on Keski-Suomen liiton ja keskisuomalaisten kuntien yhteishanke keskisuomalaisten, erityisesti pienten, kuntien ilmastotyön käynnistämiseksi. Hanke kartoittaa pienten kuntien ilmastotyön solmukohtia ja ratkaisee niitä. Lisäksi hankkeessa nostetaan yleisesti keskisuomalaisten kuntien ilmasto-osaamista ja viedään ilmastotyötä systemaattiseksi osaksi kuntien toimintaa.

Hankkeessa lähestytään ilmastohaastetta konkretian kautta ja hyödynnetään myös yhteistyötä ja vertaisoppimista. Kuntien niukat resurssit huomioidaan kohdentamalla kaikki toimet sisällön ja osaamisen puolesta oikeille henkilöille ja viemällä apu sinne missä sitä tarvitaan. Yksillä resursseilla on tarkoitus tehdä työtä kaikkien keskisuomalaisten kuntien hyväksi.