AjankohtaistaUutinen

Luhangan sivistystoimen palkinto 2020 ja Luhangan vuoden 2020 liikuntateko -palkinto

Luhangan sivistyslautakunta valitsi kokouksessaan 1.12.2020 sivistystoimen palkinnon 2020 ja Luhangan vuoden 2020 liikuntateko -palkinnon saajat.

Luhangan sivistystoimen palkinto 2020

Vuodesta 2004 alkaen sivistyslautakunta päätti jakaa vuosittain sivistystoimen palkinnon sivistyksen, kulttuuriin ja vapaa-ajan saralla kunnostautuneelle kuntalaiselle. Palkinto voidaan jakaa joko yhdelle tai useammalle henkilölle. Tänä vuonna palkinnon saajaksi valittiin Sarvan Erä ry. Perusteluina lautakunta totesi Sarvan Erän olleen aktiivinen ja oma-aloitteinen Tammijärvi-Erä-Iitti latupohjan ja kodan kunnossapitäjä, laavujen puuhuollosta sekä grillien huollosta huolehtinut taho. Palkinnon suuruus on 500 €. Sivistyslautakunta jakaa palkinnon ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan Sarvan Erän edustajille, mikäli vallitseva tilanne ei sitä estä.

Luhangan vuoden 2020 Liikuntateko -palkinto

Keski-Suomen Liikunta ry valitsee ja palkitsee vuoden 2020 keskisuomalaisen urheilijan ja muita urheilun ja liikunnan sektorilla kunnostautuneita henkilöitä ja urheiluseuroja. Kesli toivoo, että jokainen keskisuomalainen kunta voisi tehdä heidän kanssaan yhteistyötä ja valita jokaisesta kunnasta vuoden 2020 Liikuntateon. Kunnan Liikuntateko valinnassa olisi hienoa nostaa esille kunnassa merkittävästi liikunta-aktiivisuutta lisäävä toimija/toiminta. Keski-Suomen liikunta ei järjestä Urheilugaalaa 29.1.2021 vallitsevan tilanteen takia. Vuoden 2020 palkittavista Kesli tekee mediatiedotteen ja lähettää palkittaville kunniakirjan tammikuun 2021 aikana.

Sivistyslautakunta päätti, että Luhangan vuoden 2020 Liikuntateko-palkinnon saaja on Kyläyhdistys Luhangan LuJu ry/Luhangan kylätalon kuntoportaat. Lautakunta perusteli valintaa seuraavasti: Kyläyhdistys Luhangan LuJu organisoi ja osallistui kustannuksiin Luhangan kylätalon kuntoportaat-projektissa. Lisäksi kyläyhdistys on järjestänyt yhdessä Luhangan Marttojen kanssa opastettua portaiden käyttöä fysioterapeutin kanssa.