Ajankohtaista

Mediatiedote: Luhanka aloittaa valmistelun vanhainkodin muuttamiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi

Julkaistu 20.1.2020

Luhangan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.1. aloittaa valmistelun, jonka tähtäimessä on kunnan vanhainkodin muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Kunnanhallitus pyytää perusturvalautakunnalta selvitystä muutokseen vaikuttavista tekijöistä 27.3. jonka jälkeen pidetään kuntalaisten kuulemistilaisuus ja pyydetään lausunto vanhusneuvostolta. Lopullinen päätös asiasta pyritään tekemään ennen heinäkuuta.

Kunnanhallitus lausui Keski-Suomen kuntien välisistä neuvotteluista sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutokseen seuraavaa:

  1. Mikäli nykyistä peruspääomasuhdetta katsotaan tarpeelliseksi muuttaa, niin Luhangan kunnalle se sopii, lähtökohta on asukaslukuperusta. Peruspääoman osuutta on tarkasteltava tuoreimman asukaslukuperustan mukaan eli 31.12.2019 asukaslukutilanteen mukaisesti, ja tällä perusteella päivittää laskelmat vastaamaan 31.12.2019 tilannetta.
  2. Luhangan kunnalle sopii myös yhtymäkokousmalli.
  3. Luhangan kunnalle sopii myös äänileikkurista luopuminen

Lausunnon Salola Wind Park Oy:n Salolan tuulivoimapuiston YVA-menettelyn tarpeesta kunta antaa kokouksessaan 4.2.

Lisätietoja:
Tuomo Kärnä
Kunnanjohtaja
040 551 0134
tuomo.karna@luhanka.fi

Martti Viinikainen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
040 832 1650