AjankohtaistaRantaosayleiskaava

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan eteneminen

Päijänteen rantaosayleiskaava on edennyt kaavaluonnoksen laadintavaiheeseen ja kaavaluonnos odotetaan saavan näytille huhtikuun aikana. Kaavan valmistelussa on tehty linnustoselvitys, liito-oravaselvitys ja viitasammakkoselvitys. Tehdyt selvitykset huomioidaan kaavaluonnoksessa. Selvitysten tulosten johdosta joudutaan todennäköisesti tekemään joitakin muutoksia rakennuspaikkojen sijoitteluun.

Kumotun kaavan muutokset on käyty lävitse ja valmistumassa olevassa kaavassa joudutaan mahdollisesti poistamaan muutamia kumotussa kaavassa osoitettuja rakennuspaikkoja. Alkuperäiseen suunnitelmaan kaavan voimaantulemisesta vuoden 2020 loppuun mennessä voi tulla viivästyksiä koronaepidemian takia. Kaavaluonnoksen näytille tulo kommentoitavaksi kuulutetaan luhanka.fi -sivustolla.

Kaavaan liittyviin kysymyksiin vastaavat:
Luhangan kunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka

Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä
puh 040 551 0134
tuomo.karna@luhanka.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
PL 1119 (Microkatu 1)
70211 Kuopio
Timo Leskinen
puh 040-508 9680
timo.leskinen@fcg.fi