IlmoitustauluKuulutukset

Rakennuslautakunnan kokous 18.2.2021

Aika                                    18.2.2021 klo 16.15

Paikka                                Kuntala, Hakulintie 2

Käsiteltävät asiat

§                    Otsikko                                                                                                                     Sivu

13                  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                            24

14                  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen                                                                        25

15                  Esityslistan hyväksyminen                                                                                        26

16                  Teknisen toimen toimintakertomus v. 2020                                                              27

17                  Luhangan kunnan jätehuollon järjestäminen                                                            28

18                  Muut asiat                                                                                                                  29

19                  Ilmoitusasiat                                                                                                              30                      Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus                                                                                       

Ilmoitusmenettely   Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 11.2.2021

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Paikka ja aika                                             Luhangan tekninen toimisto 25.2.2021 ja kunnan verkkosivuilla