IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 22.2.2021

Aika: 22.2.2021 klo 17.00
Paikka: Tammijärven kirjasto, Tammijärventie 316, 19910 Tammijärvi
Käsiteltävät asiat: § 9 – 16
Asia § Otsikko                                                                                                

9 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
10 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
11 § Esityslistan hyväksyminen                          
12 § Valitsijayhdistyksen perustajajäsenten vähimmäismäärä
13 § Ehdokasasiakirjojen jättämisestä määrääminen ja kuuluttaminen
14 § Kuulutus valittavien valtuutettujen määrästä
15 § Kuulutus äänestyspaikoista
16 § Ilmoitusasiat

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitse perjantaina 12.2.2021 ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla perjantaina 12.2.2021.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 24.2.2021 ja kunnan verkkosivuilla 24.2.2021 alkaen.