IlmoitustauluKuulutukset

Rakennuslautakunnan kokous 6.5.2021

Aika                                    6.5.2021 klo 16.30
Paikka                                Kuntala, Hakulintie 2

Käsiteltävät asiat
§   Otsikko                                                                                Sivu
30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                    57
31 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen                                         58
32 Esityslistan hyväksyminen                                                         59
33 Hallintopakkohakemus / Latamäen tuulivoimala                 60-68
34 Jätetaksan uudistus                                                                           69
35 Muut asiat                                                                                           70
36 Ilmoitusasiat                                                                                       71                     

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus                                                                                       

Ilmoitusmenettely     Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
29.4.2021

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja aika: Luhangan tekninen toimisto 14.5.2021 ja kunnan verkkosivuilla.