IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 10.5.2021

Aika: 10.5.2021 klo 9.00
Paikka: Kylätalon kirjasto, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 40 – 47

Asia § 
40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
41 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
42 Esityslistan hyväksyminen                          
43 Ehdokashakemusten tarkistaminen
44 Mahdolliset huomautukset vaaliasiamiehille
45 Puolueiden, vaaliliittojen ja yhteislistojen keskinäisen järjestyksen määrääminen ehdokaslistojen yhdistelmää varten
46 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
47 Ilmoitusasiat

Ilmoitusmenettely 
Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitse keskiviikkona 28.4.2021 ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla perjantaina 30.4.2021.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Luhangan kunnanvirastolla 12.5.2021 ja kunnan verkkosivuilla 12.5.2021 alkaen.