IlmoitustauluKuulutukset

Julkipanoilmoitus poikkeamista koskevasta päätöksestä

Luhangan kunnanhallitus on päätöksessään 3.5.2021 § 76 myöntänyt poikkeamisen rantayleiskaavan määräyksistä.

Poikkeaminen koskee Luhangan kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä Jouniemi 435-402-4-724. Hakemus koskee vakituisen asuinrakennuksen rakentamista kaavassa loma-asuntoalue (RA) merkitylle rakennuspaikalle. Poikkeamisluvan tarve on, kun poiketaan yleiskaavan rakennuspaikan käyttötarkoituksesta.

Hakija: Salonen Jouni, Suominen Anniina

Päätöksen antopäivä on 6.5.2021

Poikkeamisasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 7.5.2021.-7.6.2021 Luhangan kunnantoimistolla toimiston aukioloaikana, Hakulintie 2.

Tämä ilmoitus on julkipantu Luhangan kunnan ilmoitustaululle 5.5.2021
Tuomo Kärnä
Ilmoitustaulun hoitaja