IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 10.5.2021

Aika 10.5.2021 klo 15.00
Paikka Valtuustosali, Hakulintie 2
Käsiteltävät asiat 1-8
Asia § Otsikko

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
§ 3 Esityslistan hyväksyminen                          
§ 4 Vuoden 2020 toiminta ja talous
§ 5 Tilintarkastuskertomus
§ 6 Esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
§ 7 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
§ 8 Muut asiat                           

Ilmoitusmenettely: Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 6.5.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 12.5.2021 ja kunnan verkkosivuilla 12.5.2021 alkaen