IlmoitustauluKuulutukset

Sivistyslautakunnan kokous 18.5.2021

Aika 18.5.2021 klo 17.30
Paikka Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 37 – 49
Asia § Otsikko                                                                                                

37 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
38 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
39 § Esityslistan hyväksyminen                          
40 § Viranhaltijapäätökset
41 § Sivistystoimen hallintokunnan käyttötalouden toteutuma
42 § Liikunta- ja nuorisojärjestöjen vuosiavustukset vuosi 2021
43 § Luhangan kunnankirjaston toimipisteiden aukioloajat kesällä 2021
44 § Luhangan koulun liikuntasalin aukioloaika kesällä 2021
45 § Luhangan kunnan uimakoulu kesällä 2021
46 § Luhangan opetustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
47 § Sivistystoimelle saapunut posti
48 § Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksiantaminen sivistyslautakunnalle
49 § Muut asiat

Ilmoitusmenettely 
Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 11.5.2021 ja lähetetty kaikille postitse 10.5.2021

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Luhangan kunnanvirastolla 25.5.2021 ja kunnan verkkosivuilla 25.5.2021 alkaen.