IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 17.5.2021

Aika: 17.5.2021 klo 17.00
Paikka:Luhangan kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 81-95
Asia § Otsikko
§ 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 82 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
§ 83 Esityslistan hyväksyminen
§ 84 Valtuuston päätösten täytäntöönpano ja päätökset 23.3.2021
§ 85 Kunnan hallinnon uudistaminen
§ 86 Vanhuspalvelukeskus Tuuliharjun vaalitoimikunnan asettaminen
§ 87 Vaalilautakuntien asettaminen
§ 88 Keskusvaalilautakunnan jäsenen nimeäminen
§ 89 Tukianomus – Luhangan kotiseutuyhdistys ry
§ 90 Koulukuljetusten hankinnan kilpailutus vuosille 2021-2023 + optiovuosi 2024
§ 91 Johtajaopettajan viran muuttaminen
§ 92 Tukiasuntojen vuokrien tarkistaminen
§ 93 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 94 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 95 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 13.5.2021
IlmoitustaulunhoitajTuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 19.5.2021 ja kunnan verkkosivuilla 19.5.2021 alkaen