AjankohtaistaUutinen

Sähköinen kompostointi-ilmoituslomake on nyt auki – Ilmoita biojätteen omatoimisesta käsittelystä mahdollisimman pian

Jätelaki velvoittaa 1.1.2023 alkaen kunnan jätehuoltoviranomaisia ylläpitämään rekisteriä biojätteen omatoimisesta käsittelystä kiinteistöllä. Jätteen haltijalla on lainsäädännöllinen velvollisuus (jätelaki 41a §) antaa nämä tiedot kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta biojätteen käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus velvoitetaan kaikilta asumiskäytössä olevien kiinteistöjen haltijoilta.  

Tietojen ilmoittaminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Mikäli sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista, voi käsittelyilmoituksen tehdä myös tämän artikkelin lopusta tulostettavalla lomakkeella. Lomakkeita on saatavissa myös Luhangan kunnanvirastolta sekä kunnan kirjastoista.


Kunnan jätehuoltoviranomainen merkitsee ilmoitetut tiedot jätelain 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin.

Kompostointi-ilmoitus on annettava vuoden loppuun mennessä. Jatkossa käsittelyilmoitus on tehtävä jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden (2) kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Kun biojätteen käsittely loppuu kiinteistöllä, jätteen haltijan on ilmoitettava siitä jätehuoltoviranomaiselle. Kompostointi-ilmoitus on voimassa kuitenkin korkeintaan viisi vuotta sen tekemisestä.


Biojätteen lajittelusta saatavien hyötyjen maksimoinnin ja biojätteen lajittelemattomuuden haittojen minimoinnin vuoksi asumisessa syntyvän biojätteen lajittelu on entistä tärkeämpää. Luhangassa biojätteiden kompostointi on velvoitettu tekemään kiinteistökohtaisesti. Kunnan kierrätyspisteillä ei kerätä biojätettä. Biojätteet tulee lajitella kaikilla kiinteistöillä, myös vapaa-ajan asunnoilla.

Kompostointi on sallittu vain lämpöeristetyssä kompostorissa ja suojattava haittaeläinten pääsyltä. Kompostia tai kompostoria ei saa sijoittaa kymmentä metriä lähemmäs naapurin kaivoa eikä ilman naapurin suostumusta neljää metriä lähemmäs tontin rajaa. Lähikiinteistöjen kanssa yhteinen kimppakompostori on myös mahdollinen. Kimppakompostorille on tuolloin nimettävä vastuuhenkilö. Kompostoinnissa on kuitenkin huomioitava, että biojätteiden käsittelyyn käytettävä kompostori on sijoitettava ja ylläpidettävä niin, ettei sen käytöstä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle, ympäristölle eikä naapureille. Kompostointi ei saa aiheuttaa roskaantumista.

Luhangan kunnan jätehuoltomääräykset löydät TÄÄLTÄ.

Lisää jätehuollosta Luhangassa voit lukea verkkosivuilta www.luhanka.fi/jatehuolto. Lajitteluohjeet eri jätelajeille löytyvät osoitteesta www.luhanka.fi/lajitteluohjeet.


Lisätietoja antaa

Marika Masalin-Weijo
Ympäristötarkastaja
Puh. 040 3479 209
marika.masalin-weijo@luhanka.fi


Ladattavat:

Kompostointi-ilmoituksen paperinen lomake

Kompostirekisterin tietosuojaseloste