IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 30.11.2022

Aika: 30.11.2022 klo 18.00
Paikka: Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 66-78

Asia § 
66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
67 Pöytäkirjantarkastajien valinta                                                                
68 Esityslistan hyväksyminen
69 Talousraportit lokakuun lopun tilanteen mukaan
70 Talousarvio vuodelle 2022
71 Tarkastuslautakunnan selvityspyyntö
72 Arviointikertomuksen jatkokäsittely
73 Kiinteistöverotietojen luovuttaminen
74 Väliraportti
75 Sidonnaisuusrekisteritietojen päivittäminen
76 Arviointikertomuksen valmistelu
77 Ilmoitusasiat
78 Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 25.11.2022
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 1.12.2022 ja kunnan verkkosivuilla 1.12.2022 alkaen