IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 28.11.2022

Aika: Maanantaina 28.11.2022 klo 12.00
Paikka: Kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 19 – 27

Asia § Otsikko                                                                                                
19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
20 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
21 Esityslistan hyväksyminen                          
22 Keskusvaalilautakunnan sihteerin valinta
23 Eduskuntavaalien 2023 ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden määrääminen
24 Äänestyspaikkatietojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen VAT:iin
25 Kotiäänestyksen vaalitoimikunnan valinta
26 Keskusvaalilautakunnan kokoukset
27 Ilmoitusasiat

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitse 15.11.2022  ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla 15.11.2022.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 30.11.2022 ja kunnan verkkosivuilla 30.11.2022 alkaen.