IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 17.8.2023

Aika: 17.8.2023 klo 15.00
Paikka: Kunnantalon valtuustosali
Käsiteltävät asiat: § 49-55

Asia § Otsikko
49 § Kokouksen laillisuus
50 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
51 § Esityslistan hyväksyminen
52 § Varapuheenjohtajan valinta
53 § Tarkastuslautakunnan tehtävät
54 § Syksyn 2023 kokouspäivät
55 § Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksi antaminen tarkastuslautakunnalle.
56 § Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 14.8.2023 ja lähetetty kaikille 14.8.2023.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 22.8.2023 ja kunnan verkkosivuilla 22.8.2023 alkaen.