IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 21.8.2023

Aika: 21.8.2023 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 130-139

Asia § Otsikko
§ 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 131 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 132 Esityslistan hyväksyminen
§ 133 Entisen kirjastorakennuksen ja määräalan myyminen      
§ 134 Kiinteistökauppakirja Hepolehto 28
§ 135 Käyttötalouden toteuma 1-6 / 2023
§ 136 Lisätalousarvio 2023
§ 137 Huoltorakennuksen KVR-urakoitsijan valinta
§ 138 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 139 Muut asiat

Ilmoitusmenettely                 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 17.8.2023
Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä


Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 28.8.2023 alkaen