IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 7.6.2023

Aika: 7.6.2023 klo 18.00
Paikka: Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 41–48

Asia § Otsikko                                                                                                
41§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
42 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
43 § Esityslistan hyväksyminen                          
44 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022
45 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022
46 § Esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
47 § Ilmoitusasiat
48 § Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 5.6.2023
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 8.6.2023 ja kunnan verkkosivuilla 8.6.2023 alkaen