IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 8.6.2023

Aika: 8.6.2023 klo 19.00
Paikka Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat 25-30

Asia § Otsikko
§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 27 Tilinpäätös varainhoitovuodelta 2022                                
§ 28 Tarkastuslautakunnan vaali
§ 29 Kunnanhallituksen vaali
§ 30 Muut asiat      

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 2.6.2023
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 12.6.2023 ja kunnan verkkosivuilla 12.6.2023 alkaen