IlmoitustauluKuulutukset

Teknisen ja ympäristölautakunnan kokous 16.3.2023

Aika 16.3.2023 klo. 17.00-
Paikka Kuntala, Hakulintie 2


Käsiteltävät asiat
§ Otsikko
21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
22 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
23 Esityslistan hyväksyminen
24 Teknisen toimen toimintakertomus v. 2022
25 Ilmoitusasiat
26 Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 9.3.2023

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan tekninen toimisto 23.3.2023 ja kunnan verkkosivuilla.