IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 15.3.2023

Aika 15.3.2023 klo 16.00 
Paikka Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka 
Käsiteltävät asiat § 26 – 32 

Asia § Otsikko  
26 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
27 § Pöytäkirjantarkastajien valinta  
28 § Esityslistan hyväksyminen 
29 § Tarkastuslautakunnan ja sen puheenjohtajan väitetty esteellisyys 
30 § Arviointikertomuksen valmistelu 
31 § Ilmoitusasiat 
32 § Muut asiat 

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 13.3.2023 
Ilmoitustaulunhoitaja 

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä 
Paikka ja aika 
Luhangan kunnanvirastolla 16.3.2023 ja kunnan verkkosivuilla 16.3.2023