IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 20.3.2023

Aika: 20.3.2023 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat 48-56

Asia § Otsikko
§ 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
§ 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 50 Esityslistan hyväksyminen
§ 51 Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenen valinta
§ 52 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksesta (Hannu Heinonen) tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatimisen käynnistämistä koskevassa asiassa
§ 53 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksesta (Esko Nieminen) tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatimisen käynnistämistä koskevassa asiassa
§ 54 Valtuuston päätösten täytäntöönpano ja päätökset 9.3.2023
§ 55 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 56 Muut asiat

Ilmoitusmenettely                 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 15.3.2023
Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 22.3.2023 alkaen