AjankohtaistaUutinen

Eduskuntavaalien 2023 ennakkoäänestys 22.-28.3. ja vaalipäivä 2.4. Luhangassa

Tämän kevään 2023 eduskuntavaaleissa äänestäminen Luhangassa tapahtuu ennakkoon 22.-28.3. sekä varsinaisena vaalipäivänä 2.4. seuraavasti:


Ennakkoäänestys keskiviikosta perjantaihin 22.-24.3. sekä maanantaista tiistaihin 27.-28.3. klo 9.00-15.00.

Ennakkoäänestyspaikka: Luhangan kylätalo, yläkerta
Osoite: Kotipellontie 1, 19950 LUHANKA


Varsinainen äänestyspäivä sunnuntaina 2.4. klo 9.00-20.00. Luhanka jakautuu kahteen äänestysalueeseen.


I ÄÄNESTYSALUE

Äänestyspaikka: Luhangan kylätalo, yläkerta
Osoite: Kotipellontie 1, 19950 LUHANKA


II ÄÄNESTYALUE

Äänestyspaikka: Luhangan koulu/liikuntasali
Osoite: Tammijärventie 316, 19910 TAMMIJÄRVIVarsinaisena vaalipäivänä 2.4. äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle lähetettyyn ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. Äänioikeutetun vaalipäivän äänestyspaikka ilmoitetaan äänioikeusilmoituksessa.

Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Äänioikeusilmoituksen liitteenä on myös luettelo äänioikeutetun lähellä sijaitsevista ennakkoäänestyspaikoista. Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa sekä varuskunnissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.


Kotiäänestykseen on oikeutettu äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällainen henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jolla on kunnan kanssa omaishoitosopimus.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnan sihteerille kunnanviraston aukioloaikoina viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00 kirjallisesti, os. Luhangan kunnan keskusvaalilautakunta, Hakulintie 2, 19950 LUHANKA, tai puhelimitse 040 3479 236/Satu Suoranta.

Kotiäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen.


Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään tullessaan äänestämään ennakkoäänestykseen tai vaalipäivän äänestykseen.