IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 31.3.2023

Aika: Perjantaina 31.3.2023 klo 19.00, kahvit klo 18.30
Paikka: Kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 8 – 14

Asia § Otsikko                                                                                                

8 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
9 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
10 § Esityslistan hyväksyminen
11 § Vaalipäivän asiakirjojen ja muun materiaalin toimittaminen äänestyspaikoille
12 § Vaaliasiakirjojen arkistointi ja hävittäminen
13 § Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
14 § Ilmoitusasiat

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitse 20.3.2023  ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla 20.3.2023.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 4.4.2023  ja kunnan verkkosivuilla 4.4.2023 alkaen.