IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 2.4.2023

Aika: sunnuntaina 2.4.2023 klo 19.30, kahvit klo 19.00
Paikka: Kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 15 – 18

Asia § Otsikko                                                                                                
15 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
16 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
17 § Esityslistan hyväksyminen
18 § Vaalipäivän äänten laskeminen

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitse 20.3.2023  ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla 20.3.2023.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 5.4.2023  ja kunnan verkkosivuilla 5.4.2023 alkaen.