AjankohtaistaIlmoitustauluKuulutukset

Tiedote: Luhangan vesihuolto Oy:n asiakkaille 

Luhangan kunnan Turhalan vedenottamon raakaveden omavalvontaseurantanäytteissä on havaittu raakaveden mikrobiologisen laadun heikentymistä. Verkostovesinäytteissä ei ole havaittu poikkeavaa. Raakaveden ottamo otetaan toistaiseksi pois käytöstä raakaveden heikentymisen syyn selvittämisen, sekä mahdollisen kaivon huoltotoimenpiteiden ajaksi.  

Perjantaista 22.9. lähtien talousvesi johdetaan Luhangan kirkonkylän vedenjakelualueelle Joutsasta. Veden virtaussuunnan muutoksen vuoksi verkostovedessä saattaa esiintyä tilapäisesti sakkaa, joka voi samentaa vettä. Epätavallisen väristä, hajuista tai makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Vettä juoksuttamalla vesi kirkastuu.  

Lisätietoja: 
Luhangan kunta
Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä
sähköposti: tuomo.karna@luhanka.fi
puhelin: 040 551 0134