IlmoitustauluKuulutukset

2023 Eduskuntavaalit

Luhangan kunnan keskusvaalilautakunta ilmoittaa, että 2.4.2023 toimitettavissa
eduskuntavaaleissa äänestys Luhangan kunnassa tapahtuu seuraavasti:

Äänestyshuoneistot avataan äänestyspäivänä klo 9 ja suljetaan klo 20.00.

I ÄÄNESTYSALUE

Äänestyspaikka: Luhangan kylätalo, yläkerta
Osoite: Kotipellontie 1, 19950 LUHANKA

II ÄÄNESTYALUE

Äänestyspaikka: Luhangan koulu/liikuntasali
Osoite: Tammijärventie 316, 19910 TAMMIJÄRVI

Ennakkoäänestys:

Ennakkoäänestyspaikka: Luhangan kylätalo, yläkerta
Osoite: Kotipellontie 1, 19950 LUHANKA

22.-24.3.2023 klo 9.00-15.00

27.-28.3.2023 klo 9.00-15.00

Kotiäänestys:

Kotiäänestykseen on oikeutettu äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällainen henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jolla on kunnan kanssa omaishoitosopimus.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnan sihteerille kunnanviraston aukioloaikoina viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00 kirjallisesti, os. Luhangan kunnan keskusvaalilautakunta, Hakulintie 2, 19950 LUHANKA, tai puhelimitse 040 3479 236/Satu Suoranta.

Kotiäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen.

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään tullessaan äänestämään ennakkoäänestykseen tai vaalipäivän äänestykseen.

Luhangassa 16.1.2023

LUHANGAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA